Aktuellt

Aktuellt

 

 

 

Tisdag 30 april kl. 20
vid Kyrkviken, Vallentunasjön

Cantaton sjunger in våren!


Kören Cantaton sjunger in våren vid valborgsfirandet i Vallentuna. Se upplevvallentuna.se


Sjung med i  Längtan till landet - Vintern rasat ut bland våra fjällar! (Länk till text och noter ur Sånger för folkskolan, runeberg.org) 

 


 

 

Söndag 12 maj kl. 18 i Kårsta kyrka

Vårkonsert i folkton


Cantaton sjunger tillsammans med lokala spelmän och folkmusikgruppen Spiritus Mundi. 

 

 

 

 

 

 


Kören Cantaton samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved